Vízmérők szabályozása | Vízépszolg 94

Vízépszolg-94 Kft.

Vízépszolg-94 Kft.
Vízépítő és Szolgáltató Kft.
Cím: 6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41.
Telefon: 70 / 933-6910
Email: vizepszolg@vizepszolg.hu

Vízvizsgáló és Környezvédelmi Laboratórium
Cím: 6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41.
Telefon: (+36) 77 422 333
Email: labor@vizepszolg.hu

Vízmérő - Hitelesítő Műhely
Cím: 6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41.
Telefon: 20 / 320-2147
Email: vizmero@vizepszolg.hu

Vízmérők szabályozása

A vízmérők javítás után szabályozásra kerülnek, melynek során a mérő relatív hibáját névleges térfogatáramon „0” értékre, ill. a gyári ajánlásoknak megfelelő értékekre állítjuk be. A szabályozás során nagypontosságú elektronikus berendezéseket használunk, amelyek garantálják a beállítások pontosságát és folyamatos reprodukálhatóságot.

A vízmérők javítás utáni hitelesítésének célja annak elbírálása és dokumentálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a mérésügyi követelményeknek. A mérésügyi követelményeket a 127/1991(X.9.) Korm. rendelet tartalmazza (ld. szakmai anyagok fejezet).

A Vízépszolg Kft. rendelkezik az MKEH Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság által feljogosított hitelesítő laboratóriummal és a szükséges hitelesítő eszközökkel.

A laboratóriumban érvényes típusvizsgálati engedéllyel rendelkező NA15 – NA50 méretű hidegvízmérők és NA15 – NA20 méretű melegvízmérők MKEH által történő hitelesítését tudjuk helyben elvégezni. Ennél nagyobb méretű vízmérők javítását és hitelesítésre való előkészítését végezzük, a hitelesítési hatósági eljárást kooperációs partner bevonásával bonyolítjuk.

A hitelesítési eljárás a következő részfolyamatokat foglalja magában: a hitelesítendő mérőeszköz ellenőrzése, hogy műszaki jellemzői a típusvizsgálati engedélyben foglaltaknak megfelelnek-e.

Mérőpadon, 3 térfogatáramon végzett ellenőrző mérés, hogy a mérőeszköz pontossága megfelel-e a törvényben rögzített hitelesítési hibahatár követelményeinek. A hitelesítési hibahatárokat hidegvízmérőkre a HE 6/1-2005, melegvízmérőkre a HE 79/1-2004 hitelesítési előírások tartalmazzák. a mérőpadi mérésekről jegyzőkönyv, igény alapján hitelesítési bizonyítvány készítése és a vízmérők ellátása a hitelességet tanúsító jellel (plombázás).