Irányított sajtolás | Vízépszolg 94

Vízépszolg-94 Kft.

Vízépszolg-94 Kft.
Vízépítő és Szolgáltató Kft.
Cím: 6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41.
Telefon: 70 / 933-6910
Email: vizepszolg@vizepszolg.hu

Vízvizsgáló és Környezvédelmi Laboratórium
Cím: 6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41.
Telefon: (+36) 77 422 333
Email: labor@vizepszolg.hu

Vízmérő - Hitelesítő Műhely
Cím: 6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41.
Telefon: 20 / 320-2147
Email: vizmero@vizepszolg.hu

Irányított sajtolás

A rekonstrukciós munkákhoz hasonlóan az új vezetékek építésénél is egyre inkább előtérbe kerülnek a kitakarás nélküli építési technológiák. A számos eljárás közül a legnagyobb precizitást az irányított sajtolás biztosítja. Vízszintes és függőleges pontossága egyaránt milliméteres nagyságrendű, így nemcsak kábelek vagy nyomóvezetékek, hanem - egyedüliként - gravitációs rendszerű, 2-3 ezrelék lejtésű szennyvíz- és csapadékvízvezetékek építésére is alkalmas.

Az eljárás sziklás talajban is műkődik, az egy lépésben sajtolt szakasz akár 100 méter is lehet. Mivel az eljárás talajvíz alatt, folyós talajban is működőképes, a nyomvonal víztelenítésére nincs szükség. Az indítóakna legkisebb mérete 2,2 méter átmérőjű kör- vagy 1,8×2 méteres téglalapakna, így a vezetéképítés minimális forgalomkorlátozással és „felszíni felfordulással” jár.

A felsorolt jellemzők az irányított sajtolást - az út és vasút alatti átfúrások mellett – az utcával párhuzamos nyomvonalú, folyamatos vezetéképítésre is alkalmassá teszik. Az esetleges bekötéseket a gerincvezeték indító- és fogadóaknáiból kiindulva, csillagszerűen sajtoljuk, akár telken belülre is.

A kivitelezés haladási sebességét (60 méter/5×8 óra) nem befolyásolják olyan a nyílt árkos építés esetén meghatározó szempontok, mint burkolatbontás, forgalomterelés, víztelenítés, úthelyreállítás. A cső átsajtolását, a végleges közműakna megépítését és a környező néhány négyzetméter burkolat helyreállítását követően az adott szakasz 100% készültségi fokú.

A sajtolóakna kialakítását, az irány és magasság kitűzését, valamint a berendezés ennek megfelelő beállítását követően először a lejtés és az irány pontosságát biztosító pilótafuratot készítjük el folyamatos optikai kontroll mellett. Miután az irányítófej elérte a fogadóaknát, a geológiai viszonyoknak megfelelően kialakított bővítőfejjel és újrafelhasználható acélcsövek segítségével a haszoncső átmérőjével megegyező lyukat fúrunk. Végül harmadik lépésben a csigák eltávolítását követően a haszoncsöveket az acélcsövek helyére sajtoljuk, amelyeket így fogadóaknában visszanyerünk.

Nagyobb átmérő esetén a furatbővítést és a haszoncső sajtolását egyszerre végezzük. Ebben az esetben a kifejtett talaj szállítása a haszoncsövekben végigfutó acélcsöveken át történik.

Az irányított sajtolás környezeti előnyei egyértelműek. A kivitelezés a nyílt árkos építéshez képest lényegesen kisebb mértékben és rövidebb ideig zavarja a felszíni életet, legyen szó akár a gépjárműforgalomról, akár gyalogosokról vagy a környéken lakókról.

A felsoroltak mellett az irányított sajtolással történő vezetéképítés a közhiedelemmel ellentétben számos esetben gazdaságossági szempontból is kedvezőbb alternatívát jelent a hagyományos építéssel szemben. Nagy fektetési mélység, magas talajvízszint, sok keresztező közmű, jelentős forgalom, szűk munkaterület, nagy értékű burkolat. Csupa olyan tényező amelyek az irányított sajtolást nem érintik, ugyanakkor a nyílt árkos építés költségét és időigényét akár a többszörösére növelhetik.

Ha az említett nehézségekkel küzd, gondoljon arra, hogy létezik más műszaki megoldás is. Kérje tanácsunkat, árajánlatunkat!